<<QUI_SOM.html

Enric Sagrera Rosquelles

Director General y Director de Contes


MBA Direcció de Marketing i Estratègia publicitària

17 anys d’experiència en el sectoresr@sagacomunicacion.com
QUÍ SOMQUI_SOM.html
SERVEISSERVEIS.html
CLIENTSCLIENTS.html
FILOSOFIAFILOSOFIA.html
CONTACTECONTACTE.html
INICIPersonal.html

Saga Comunicación S.L I C/ Muntaner, 267- Esc . Plt 1 I 08021 Barcelona ITel. 932010825 I Fax. 932010749 I esr@sagacomunicacion.com