1. Viñeta  SERVEIS

 1. ViñetaPublicitat en mitjans convencionals: TV, premsa, revistes, ràdio, exteriors…

 2. ViñetaCreativitat

 3. ViñetaEstratègia i planificació de mitjans

 4. ViñetaRelacions públiques i gabinet de premsa

 5. ViñetaMarketing directe

 6. ViñetaDisseny gràfic

 7. ViñetaPackaging

 8. ViñetaMerchandising/ Punt de venda

 9. ViñetaInvestigació qualitativa i/o quantitativa

 10. ViñetaCreació de pàgines Web

 11. ViñetaPromocions

<<FILOSOFIA.html
QUÍ SOMQUI_SOM.html
SERVEIS
CLIENTSCLIENTS.html
FILOSOFIAFILOSOFIA.html
CONTACTECONTACTE.html
INICIPersonal.html

Saga Comunicación S.L I C/ Muntaner, 267- Esc . Plt 1 I 08021 Barcelona ITel. 932010825 I Fax. 932010749 I esr@sagacomunicacion.com